Τα Orbiter 3 μπορούν να επιχειρήσουν συνδυαστικά με τους πυραύλους SPIKE, μέσω του συστήματος Διοίκησης Ελέγχου και Επικοινωνιών Fire Weaver…