Ο ευρωπαϊκός διακυβερνητικός οργανισμός για την Κοινή Συνεργασία στους Εξοπλισμούς (Organisation for Joint Armament Cooperation – OCCAR)…