Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Ελλάδας εξέδωσε αεροπορική οδηγία με την οποία απαγορεύεται στα πολιτικά αεροπλάνα…