Η σύμβαση για την ανάπτυξη και παραγωγή κοινού ολοκληρωμένου συστήματος ένδυσης του στρατιωτικού προσωπικού ανατέθηκε στον…