Η ελληνική εταιρεία EODH θα παρουσιάσει για πρώτη φορά στην μεγάλη Διεθνή Έκθεση Άμυνας και Ασφάλειας DEFEA 2023, τμήμα της πλέον…