Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η δεύτερη επιτόπια επίσκεψη της ομάδας του προγράμματος NESTOR στις εγκαταστάσεις του…