Η Σουηδία ενισχύει τις αμυντικές της δυνατότητες στο θαλάσσιο χώρο με οκτώ νέα σκάφη, τα οποία θα είναι εξοπλισμένα…