Τα βλέμματα έχει κεντρίσει το περίπτερο της κυπριακής εταιρείας SWARMLY LTD στη Διεθνή Έκθεση Άμυνας και Ασφάλειας EUROSATORY 2024.