Στο δεύτερο μέρος της σειράς του DefenseWebTV, θα αναλυθούν τέσσερα νέα τα συστήματα κατευθυνόμενων λέιζερ…