Η πρόταση του έργου N4CY σχετικά με την ανάπτυξη του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Κύπρου (NCCC-CY) εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή…