Το επίπεδο της σύγχρονης παθητικής προστασίας για τεθωρακισμένα οχήματα μάχης, έχει βελτιωθεί με την τοποθέτηση…