Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ), υπεγράφη Συμφωνία Πλαίσιο 002Β/21 για την…