Μία Εσθονική εταιρεία και μία Βρετανική εταιρεία συνεργάζονται προς την εύρεση λύσης για την αντιμετώπιση των απειλών που θέτουν…