Στο περίπτερο του Υπουργείου Άμυνας συμμετέχουν έξι κυπριακές εταιρείες, μέλη του Κυπριακού Συνδέσμου Εταιρειών Έρευνας και Καινοτομίας…