Η τεχνολογία προχωράει με γοργούς ρυθμούς και μαζί με αυτήν, οι απαιτήσεις για την κατάρτιση και εκπαίδευση εκείνων…