Το ρωσικό τεθωρακισμένο όχημα μεταφοράς προσωπικού (ΤΟΜΠ), υπό την επωνυμία “Bumerang” μπορεί να…