Η ελληνική εταιρεία EODH S.A., με έδρα το Λάκκωμα Χαλκιδικής, συμμετέχει στη Διεθνή Έκθεση Αμυντικού Υλικού EUROSATORY 2024…