Η Γαλλική Nexter και τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ – HDS) έχουν υπογράψει συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας με σκοπό την ικανοποίηση των κριτηρίων του προγράμματος για το νέο…