Τα όρια που μπορεί να ακουμπήσει η ευρηματικότητά του φαίνεται πως ψάχνει ο δημιουργός βίντεο MasterMilo…