Ο διαπιστευμένος Ακόλουθος Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου (HB) στην Κυπριακή Δημοκρατία (ΚΔ), Συνταγματάρχης….