Η Ναυτιλιακή Ένωση Ανδριωτών (Andros Maritime Association) διοργάνωσε με επιτυχία το έβδομο Maritime Event, το οποίο…