Η PGZ και οι θυγατρικές της, οι PIT-RADWAR, JELCZ και WZU, που συνεργάζονται μαζί με την MBDA UK, σημειώνουν ταχεία πρόοδο…