Μέσω της συζήτησης με υψηλόβαθμα στελέχη της εταιρείας εστιάσαμε στη δικτυοκεντρική φιλοσοφία που ακολουθείται στο σύνολο των πυραυλικών…