Η ελληνική εταιρεία EODH θα συμμετέχει στην κατασκευή της θωράκισης για τα νέα άρματα μάχης Leopard 2A7 της Νορβηγίας…