Πέραν του L52, μελλοντικά θα γίνει ενσωμάτωση και του πυροβόλου L60, με δυνατότητα να πλήξει στόχους σε απόσταση…