Η MBDA Γερμανίας (θυγατρική της πολυεθνικής MBDA), παρουσίασε το νέο stand-off πυραυλικό σύστημα εδάφους-επιφανείας JFS-M…