Ένα νέο ευέλικτο σύστημα drone ικανό για αποστολές σε ξηρά, θάλασσα και αέρα ολοκλήρωσε μια εξαιρετικά επιτυχημένη πρώτη…