Πραγματοποιήθηκαν στο κέντρο εκπαίδευσης Lehnin στη Γερμανία νέες επιχειρησιακές δοκιμές στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος iMUGS για ανάπτυξη…