Πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Υφυπουργό Άμυνας Benedikt Zimmer όπου συζητήθηκαν θέματα ενίσχυσης των διμερών σχέσεων όπως εξοπλιστικά…