Η SignalGeneriX Ltd συμμετέχει ως πάροχος τεχνολογίας στο πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (EDF) “hIgh FreqUency…