Η HENSOLDT πρόκειται να παραδώσει την τελευταία έκδοση συστήματος τεχνολογίας “Αναγνώρισης Φίλου ή Εχθρού” (Identification Friend or Foe…