Σκοπός της μελέτης ήταν να εξετάσει και να αξιολογήσει πιθανές βελτιώσεις για το IdZ-ES του γερμανικού στρατού …