Φιλοξενήθηκε στις εγκαταστάσεις του ΚΣΕΔ, η 12ηΣυνάντηση της Ομάδας Ε-Δ του περιοχικού γραφείου του Διεθνούς ΟργανισμούΑεροπλοΐας στο Παρίσι…