Η Πολωνία προχωρά στην προμήθεια του ολοκληρωμένου Συστήματος Διοίκησης Μάχης IBCS (Integrated Battle Command System)…