Το νέο είδος των επαυξημένων στρατιωτών, που ονομάζεται “homo robocopus” θα μπορούσε επίσης να έχει τροποποιημένο DNA για να τους ..