Δύο παράκτια περιπολικά (River-class offshore patrol vessel) έχει ενεργοποιήσει η Βρετανία με σκοπό να αποτρέψει τον αποκλεισμό…