Αυτοί οι αριθμοί αποτελούν μια εκτίμηση της Mine Action Area of responsibility, ομάδας εργασίας που αποτελείται από ΜΚΟ που είναι ενεργές στην περιοχή…