Το φιλόδοξο πρόγραμμα κατασκευής ενός αγωγού “πράσινου” υδρογόνου ανάμεσα στη Βαρκελώνη και τη Μασσαλία, του H2Med…