Ένα δορυφορικό ακροφύσιο ανεφοδιασμού που αναπτύχθηκε από τη Northrop Grumman επιλέχθηκε ως προτιμώμενο πρότυπο για…