Η Νότια Κορέα και οι ΗΠΑ ξεκίνησαν χθες τα μεγαλύτερα κοινά στρατιωτικά τους γυμνάσια εδώ και πέντε χρόνια, παρά τις απειλές της Βόρειας…