Η λύση του FrankenSAM κατέστη εφικτή καθώς έγινε παραμετροποίηση του συστήματος ελέγχου των πυραύλων RIM-7 οι οποίοι…