Από την Τετάρτη 29 έως την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023, στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδιασμού του ΓΕΕΘΑ ως προς τις συνεργασίες και…