Η Πολεμική Αεροπορία (ΠΑ) προσκαλεί ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε τεχνικό διάλογο για τη σύναψη σύμβασης…