Η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο επιβεβαίωσαν την έναρξη των εργασιών προετοιμασίας για το πρόγραμμα του νέου αντιπλοϊκού συστήματος Future Cruise / Anti-Ship Weapon (FC/ASW)…