Το FieldCam είναι ένα πρωτοποριακό σύστημα έξυπνης κάμερας ενσωματωμένη σε κράνος, που αναπτύχθηκε από τη νορβηγική εταιρεία Endurance…