Στα πλαίσια της έκθεσης, η εταιρεία Environics Oy παρουσίασε την συσκευή ανίχνευσης χημικών απειλών ChemProX…