Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας στη Θάλασσα (European Maritime Safety Agency – EMSA) ανταποκρίθηκε σε αίτημα των γαλλικών αρχών…