Το Υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου (MOD) ανέθεσε σύμβαση στην Elbit Systems UK για την προμήθεια του βρετανικού στρατού με το Μη…