Στο διεθνές συνέδριο άμυνας και ασφάλειας, BATTLEFIELD ReDEFiNED 2023, που πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό, συμμετείχε και η νεοσύστατη εταιρεία Ecliptic…