Ο Ινδικός Οργανισμός για Έρευνα και Ανάπτυξη στην Άμυνα (DRDO) πραγματοποίησε επιτυχή δοκιμαστική εκτόξευση του πυραύλου AD-1….